Výsledky vyhledávání

 1. Zákoník práce 2021 - s výkladem : právní stav k 1. 1. 2021 / Jakub Tomšej.    Praha : Grada, 2021 . 103 stran . ISBN 978-80-271-3095-5   Signatura M 8880
  PP
  Zákoník práce 2021 - s výkladem

  kniha

 2. Zákoník práce : komentář s judikaturou : podle stavu k 7. květnu 2021 / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha.    Praha : Leges, 2021 . 978 stran . ISBN 978-80-7502-474-9   Signatura M 8932
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 3. Zákoník práce : s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost, právní stav k 1.7.2021 / Jaroslav Stránský a kol..    Praha : Sondy, 2021 . 1087 stran . ISBN 978-80-86846-74-3   Signatura M 8965
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 4. Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. / Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek (eds.).    Praha : C. H. Beck, 2020 . xx, 601 stran . ISBN 978-80-7400-588-6   Signatura M 8612
  PP
  Obrana pracovního práva = The defence of labour law

  kniha

 5. Ekonomické základy práva / Jiří Blažek, Michal Janovec, Ivana Pařízková, Johan Schweigl, Eva Tomášková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . 186 stran . ISBN 978-80-7598-699-3   Signatura M 8610
  FP
  Ekonomické základy práva

  kniha

 6. Skončení pracovního poměru v souvislostech / Alice Mlýnková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 244 stran . ISBN 978-80-7598-723-5   Signatura M 8652
  PP
  Skončení pracovního poměru v souvislostech

  kniha

 7. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  kniha

 8. Pracovní poměr : vybraná ustanovení zákoníku práce : komentář / Jiří Kocourek, Tomáš Dobřichovský.    Praha : C. H. Beck, 2020 . xxiv, 652 stran . ISBN 978-80-7400-809-2   Signatura M 8823
  PP
  Pracovní poměr

  kniha

 9. Zákoník práce : komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xxxv, 810 stran . ISBN 978-80-7598-910-9   Signatura M 8818
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 10. Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence / Michal Štang.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 202 stran . ISBN 978-80-7380-794-8   Signatura M 8849
  PP
  Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence

  kniha