Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 17  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0001624 amg^"
 1. Notářský řád : komentář / Petr Bílek, Miloslav Jindřich, Zdeněk Ryšánek, Pavel Bernard a kol..    Praha : C. H. Beck, 2018 . xv, 922 stran . ISBN 978-80-7400-689-0   Signatura M 8105
  JU
  Notářský řád

  kniha

 2. Notářský řád / Jaromír Kožiak, David Vláčil, Radek Ruban.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . x, 557 stran . ISBN 978-80-7598-283-4   Signatura M 8375
  JU
  Notářský řád

  kniha

 3. Vzory smluv a podání ve věcech : práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, správním, notářském, insolvenčním, katastrálním a ve správním soudnictví a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory směnek a žalob z odpovědnosti státu / Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2012 . 1327 s. . ISBN 978-80-7201-865-9   Signatura M 5905
  PV-ŠkVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  kniha

 4. Notářský řád a řízení o dědictví : komentář / Petr Bílek ... [et al.]..    Praha : C.H. Beck, 2010 . xxxii, 1118 s. . ISBN 978-80-7400-181-9   Signatura M 5247
  JU-BíNo
  Notářský řád a řízení o dědictví

  kniha

 5. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle insolvenčního zákona / Milan Holub, Marta Škárová, Josef Vaněk a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2008 . 1239 s. . ISBN 978-80-7201-742-3   Signatura M 4818
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle insolvenčního zákona

  kniha

 6. Vzory smluv a podání ve věcech: elektronická verze ke knize, podle stavu k 1.12.2008 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2008 . 1CD . ISBN 978-80-7201-742-3   Signatura D 30
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  kniha

 7. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle nového Zákoníku práce : podle stavu k 1.6.2007 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2007 . 1247 s. . ISBN 978-80-7201-673-0   Signatura M 4364
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním, trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále: podání adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a Soudu prvního stupně, novinka: vzory podle nového Zákoníku práce

  kniha

 8. Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudu pro lidská práva a Soudu prvního stupně, novinky: podání podle nového správního řádu (zák. č.500/2004 Sb.,) účinného od 1.1..2006, vzory k registrovanému partnerství (zák. č. 115/2006 Sb., který nabývá účinnosti od 1.7.2006) : podle stavu k 1.6.2006 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2006 . 1210 s. . ISBN 80-7201-607-5   Signatura M 4020
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech: práva občanského, autorského, pracovního, obchodního, rodinného, stavebního, finančního a evropského a v řízení: občanském soudním (včetně konkursu), trestním, soudním správním, notářském, správním (včetně katastru) a dále podání adresovaná Evropskému soudu pro lidská práva a Soudu prvního stupně, novinky: podání podle nového správního řádu (zák. č.500/2004 Sb.,) účinného od 1.1..2006, vzory k registrovanému partnerství (zák. č. 115/2006 Sb., který nabývá účinnosti od 1.7.2006)

  kniha

 9. Vzory smluv a podání ve věcech: elektronická verze ke knize, podle stavu k 1.6.2006 / Milan Holub a kolektiv autorů.    Praha : Linde, 2006 . 1CD . ISBN 80-7201-607-5   Signatura D 10
  PV-HoVz
  Vzory smluv a podání ve věcech

  kniha

 10. Notářský řád a řízení o dědictví : komentář / Petr Bílek ... [et al.].    Praha : C.H. Beck, 2005 . xxiv, 847 s. . ISBN 80-7179-865-7   Signatura M 3700
  JU-....
  Notářský řád a řízení o dědictví

  kniha