Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 25  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0001251 xcla^"
 1. Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2765/20 : datum rozhodnutí: 7. dubna 2022.   -- In:  Jurisprudence -- ISSN 1802-3843. -- Roč. 31, (2022), č. 3, s. 46-47. 
  článek

  článek

 2. Nejvyšší soud České republiky: Změna záměru pronajmout obecní majetek.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 20, s. 718-720. 
  článek

  článek

 3. (Ne)nabytí vlastnického práva obcí k pozemku, jehož vlastníkem před rozhodným obdobím nebyl stát : nález ÚS z 12. 1. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2719/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85. 
  článek

  článek

 4. K povaze příspěvkové organizace územního samosprávného celku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 4, s. 219-236. 
  článek

  článek

 5. Obec, vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 28 Cdo 329/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 70, (2018), č. 2, s. 316-329. 
  článek

  článek

 6. Majetek obce. Restituce : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 1, s. 11-15. 
  článek

  článek

 7. Zmírnění křivd (restituce), církev (náboženská společnost), obec : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 28 Cdo 4946/2015.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- ISSN 0036-522X. -- Roč. 69, (2017), č. 3, s. 442-447. 
  článek

  článek

 8. Nejvyšší soud České republiky: Přechod nemovitosti ze státu na obec a vydržení. Obec jako právní nástupce národního výboru. Vydržení pozemku pod místní komunikací. Zlá víra předchůdce držitele : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 31. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 3652/2016.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 25, (2017), č. 13-14, s. 507-509. 
  článek

  článek

 9. Obec. Rozdělení majetku. Vyvlastnění : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, sp. zn. 28 Cdo 329/2015.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 21, (2017), č. 11, s. 862-872. 
  článek

  článek

 10. Legitimace státního zastupitelství k žalobě o určení neplatnosti smlouvy o převodu obecního majetku : rozsudek NS z 1. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 999/2015.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 9, s. 289. 
  článek

  článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.