Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 6  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0000517 xcla^"
 1. Volby do orgánu zaměstnaneckých pojišťoven : nález ÚS ze 4. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 21/15.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 361-362. 
  článek

  článek

 2. Nad novelou zákona o obchodních korporacích (aneb sporné otázky nové úpravy zaměstnanecké participace).   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 9 (2017), č. 4, s. 97-104. 
  článek

  článek

 3. “Staatsnähe” in den Aufsichtsgremien des ZDF : BverfG, 25. 3. 2014 – 1 BvF 1/11, 4/11.   -- In:  Juristen Zeitung -- ISSN 0022-6882. -- 2014, Jhrg. 69, Heft 11, s. 560-572. 
  článek

  článek

 4. Akciová společnost. Smlouva. Souhlas dozorčí rady. Souhlas valné hromady : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.dubna 2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 17, (2013), č. 3, s. 215-219. 
  článek

  článek

 5. Ustanovení § 193 odst. 2 obchodního zákoníku ve světle judikatury.   -- In:  Právní rádce -- ISSN 1210-4817. -- Roč. 20, (2012), č.7, s. 30-31. 
  článek

  článek

 6. Důsledky absence souhlasu dozorčí rady, popř. valné hromady podle § 193 odst. 2 ObchZ : rozsudek NS z 11.4.2012, sp.zn. 29 Cdo 3223/2010.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč.18, (2012), č.10, s.359-360. 
  článek

  článek