Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 97  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0000507 xcla^"
 1. Fikce doručení a její vymezení.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 11, s. 404-409. 
  článek

  článek

 2. K povinnosti obecných soudů doručovat odvolání protistraně : nález sp. zn. IV. ÚS 1405/21 ze dne 20. 9. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 49-50. 
  článek

  článek

 3. Doručování exekučního titulu řádně nezastoupenému nezletilému : nález sp. zn. III. ÚS 978/22 ze dne 11. 10. 2022.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 14, (2022), č. 4, s. 50. 
  článek

  článek

 4. Aktuální otázky doručování a podání podle správního řádu a mimo něj.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 30, (2022), č. 8, s. 298-301. 
  článek

  článek

 5. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 : 3..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 11, (2022), č. 3, s. 26-32. 
  článek

  článek

 6. Das Kommunikationsplattformen-Gesetz im Clinch mit dem Unionsrecht.   -- In:  Österreichische Juristen-Zeitung -- ISSN 0029-9251. -- Jhrg. 76, (2021), Heft 11, s. 511-514. 
  článek

  článek

 7. Benachrichtigung und Zustellungsfiktion über e-Curia : EuGH 06.05.21 – C-539/20 P.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 74, (2021), Heft 27, s. 1937-1938. 
  článek

  článek

 8. Vrchní soud v Praze: Doručování žádosti společníka o svolání valné hromady na adresu jednatele v cizině zapsanou v obchodním rejstříku : usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 2. 2021, sp. zn. 7 Cmo 87/2020.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 13, (2021), č. 2, s. 143-145. 
  článek

  článek

 9. Včasnost podání v souvislosti s přijatými ochrannými opatřeními proti šíření koronaviru : nález ÚS z 1. 6. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1163/21.   -- In:  Trestněprávní revue -- ISSN 1213-5313. -- Roč. 20, (2021), č. 3, s. 184. 
  článek

  článek

 10. Možnost účastníka řízení vyjádřit se k nákladům exekuce v souvislosti s právem na rovnost účastníků řízení : nález ÚS z 25. 1. 2021, sp. zn. II. ÚS 3395/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 85. 
  článek

  článek