Výsledky vyhledávání

 1. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů : v občanském soudním řízení a v soudním řízení správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a umoření listin / Michal Králík a kolektiv.    Praha : Leges, 2021 . xxvi, 1102 stran . ISBN 978-80-7502-392-6   Signatura M 8865
  PV
  Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů

  kniha

 2. Zákoník práce 2021 - s výkladem : právní stav k 1. 1. 2021 / Jakub Tomšej.    Praha : Grada, 2021 . 103 stran . ISBN 978-80-271-3095-5   Signatura M 8880
  PP
  Zákoník práce 2021 - s výkladem

  kniha

 3. Obrana pracovního práva = The defence of labour law : pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc. / Jan Pichrt, Kristina Koldinská, Jakub Morávek (eds.).    Praha : C. H. Beck, 2020 . xx, 601 stran . ISBN 978-80-7400-588-6   Signatura M 8612
  PP
  Obrana pracovního práva = The defence of labour law

  kniha

 4. Skončení pracovního poměru v souvislostech / Alice Mlýnková.    Praha : Wolters Kluwer, 2020 . xiv, 244 stran . ISBN 978-80-7598-723-5   Signatura M 8652
  PP
  Skončení pracovního poměru v souvislostech

  kniha

 5. Pracovní právo / Petr Hůrka a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020 . 511 stran . ISBN 978-80-7380-825-9   Signatura M 8759
  PP
  Pracovní právo

  kniha

 6. Pracovní doba v souvislostech : s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty / Bořivoj Šubrt.    Olomouc : ANAG - Andragogos Agency, 2020 . 175 stran . ISBN 978-80-7554-294-6   Signatura M 8809
  PP
  Pracovní doba v souvislostech

  kniha

 7. Zákoník práce 2020 : se stručným souhrnným komentářem k jednotlivým oblastem právní úpravy, s některými nejnovějšími judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu, včetně změn účinných v roce 2019 a k 1. 1. 2020 / Dana Roučková, Zdeněk Schmied.    Olomouc : ANAG, 2020 . 175 stran . ISBN 978-80-7554-247-2   Signatura M 8561
  PP
  Zákoník práce 2020

  kniha

 8. Abeceda mzdové účetní 2020 : osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, přehled důležitých údajů / Bořivoj Šubrt ... [et al.].    Olomouc : ANAG, 2020 . 655 stran . ISBN 978-80-7554-253-3   Signatura M 8582
  PP-sklad
  Abeceda mzdové účetní 2020

  kniha

 9. Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2020 / Pavla Hloušková, Eva Hofmannová, Dana Roučková, Zdeněk Schmied, Petr Schweiner, Ludmila Tomandlová, Jan Vácha.    Olomouc : ANAG, 2020 . 1319 stran . ISBN 978-80-7554-252-6   Signatura M 8593
  PP
  Zákoník práce

  kniha

 10. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích / Eva Šimečková.    Praha : Leges, 2020 . 266 stran . ISBN 978-80-7502-470-1   Signatura M 8843
  PP
  Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích

  kniha