Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 28  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0011727 xcla^"
 1. Damages liability of the EU for harm caused by excessive duration of court proceedings.   -- In:  European public law -- ISSN 1354-3725. -- Vol. 27, (2021), no. 2, s. 305-330. 
  článek

  článek

 2. Náhrada materiální újmy způsobené rezignací na politickou funkci v důsledku trestního stíhání : nález ÚS z 14. 1. 2021, sp. zn. I. ÚS 4293/18.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 84. 
  článek

  článek

 3. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 4. Nejvyšší soud České republiky: Obvyklá cena poškozeného neobvyklého vozu : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 25. 11. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2679/2019.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 7, s. 263-264. 
  článek

  článek

 5. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání = Compensation for pecuniary and non-pecuniary damage in agency employment.   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1805-2789. -- Roč. 29, (2021), č. 3, s. 595-616. 
  článek

  článek

 6. Třetí osoby v rámci náhrady majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 12, s. 442-449. 
  článek

  článek

 7. Právo na nedotknutelnost osoby a úroky z prodlení : nález ÚS ze 26. 4. 2021, sp. zn. II. ÚS 2949/20.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 6, s. 198. 
  článek

  článek

 8. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223. 
  článek

  článek

 9. Výběr z judikatury Ústavního soudu.   -- In:  Státní zastupitelství -- ISSN 1214-3758. -- Roč. 18, (2020), č. 4, s. 45-51. 
  článek

  článek

 10. Poskytování náhrad za újmy vyvolané krizovými opatřeními v průběhu koronavirové pandemie.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2020, č. 4, s. 13-22. 
  článek

  článek