Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 11  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0005902 xcla^"
 1. Verurteilung wegen Beleidigung von Justizpersonen : BVerfG 19.05.20 – 1 BvR 2397/19.   -- In:  Neue juristische Wochenschrift -- ISSN 0341-1915. -- Jhrg. 73, (2020), Heft 36, s. 2622-2629. 
  článek

  článek

 2. Monica Macovei v Romania.   -- In:  European human rights -- ISSN 1361-1526. -- Vol. 25 (2020), Iss. 6. 
  článek

  článek

 3. Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců : výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.).   -- In:  Časopis pro právní vědu a praxi -- ISSN 1210-9126. -- Roč. 27, (2019), č. 3, s. 311-347. 
  článek

  článek

 4. Beweis des Unfallhergangs mittels Dashcam-Aufzeichnung (OLG Nürnberg).   -- In:  NJW Spezial -- ISSN 1613-4621. -- Jhrg. 2017, Heft 20, s. 618-619. 
  článek

  článek

 5. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 19-25. 
  článek

  článek

 6. Konflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Osoba blízká : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2014, sp. zn. 29 Cdo 3301/2012.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 19, (2015), č. 1, s. 26-34. 
  článek

  článek

 7. Konflikt zájmů. Společnost s ručením omezeným. Zakladatel společnosti : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.listopodu 2012, sp.zn. 29 Cdo 300/2010.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 18, (2014), č. 1, s. 36-41. 
  článek

  článek

 8. Ustanovení opatrovníka a konflikt zájmů : I. ÚS 2545/12 ze dne 17.10.2012.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 5, (2013), č. 1, s. 69. 
  článek

  článek

 9. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2012, sp.zn. 29 Cdo 300/2010.   -- In:  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek -- Roč. 65, (2013), č. 3, s. 424-430. 
  článek

  článek

 10. Antikorrupcionnyj mechanizm uregulirovanija konflikta interesov na gosudarstvennoj i municuipal'noj službe.   -- In:  Gosudarstvo i pravo -- ISSN 0132-0769. -- 2012, No. 3, s. 109-112. 
  článek

  článek