Výsledky vyhledávání

 1. Právo mezinárodního obchodu : včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . 523 stran . ISBN 978-80-7676-046-2   Signatura M 8866
  HP
  Právo mezinárodního obchodu

  kniha

 2. Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, Iveta Rohová, David Sehnálek, Klára Drličková.    Praha : Wolters Kluwer, 2021 . xxvi, 608 stran . ISBN 978-80-7598-971-0   Signatura M 8910
  EP
  Nařízení Řím I, Nařízení Řím II

  kniha

 3. Občanský zákoník. : komentář. II, Rodinné právo (§ 655-975) / Milana Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová a kolektiv.    Praha : C.H. Beck, 2020 . xlv, 1205 stran . ISBN 978-80-7400-795-8   Signatura M 8814/2
  OP
  Občanský zákoník

  kniha

 4. Universal, regional, national : ways of the development of private international law in 21st century / Naděžda Rozehnalová (eds.).    Brno : Masarykova univerzita, 2019 . 389 stran . ISBN 978-80-210-9496-3   Signatura M 8657
  MS
  Universal, regional, national

  kniha

 5. Právo informačních technologií / Radim Polčák a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . xiii, 640 stran . ISBN 978-80-7598-045-8   Signatura M 8252
  PI
  Právo informačních technologií

  kniha

 6. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie / Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans.    Praha : Wolters Kluwer, 2018 . 389 stran . ISBN 978-80-7598-123-3   Signatura M 8321
  MS
  Mezinárodní právo soukromé Evropské unie

  kniha

 7. Úvod do mezinárodního práva soukromého / Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans.    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . 303 stran . ISBN 978-80-7552-699-1   Signatura M 7981
  MS
  Úvod do mezinárodního práva soukromého

  kniha

 8. Czech (& Central European) yearbook of arbitration®. Volume VII, 2017 : conduct of arbitration / editors: Alexander J. Bělohlávek, Naděžda Rozehnalová.    The Hague : Lex Lata BV, 2017 . xiii, 445 stran . ISBN 978-90-824603-6-0   Signatura Z 2065/7
  MP
  Czech (& Central European) yearbook of arbitration®

  kniha

 9. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie : (nařízení Řím I, nařízení Řím II, nařízení Brusel I) / Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Teraza Kyselovská.    Praha : Wolters Kluwer, 2013 . 445 s. . ISBN 978-80-7478-016-5   Signatura M 6420
  MS-RoMe
  Mezinárodní právo soukromé Evropské unie

  kniha

 10. Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury soudního dvora Evropské unie / Tereza Kyselovská.    Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013 . 136 s. . ISBN 978-80-210-6418-8   Signatura M 6785
  EP-KyIn
  Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury soudního dvora Evropské unie

  kniha