Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 75  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth 0001132 xcla^"
 1. K platnosti smlouvy o nájmu věci pronajaté více smlouvami několika zájemcům : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2021, sp. zn. 31 Cdo 3679/2020.   -- In:  Bulletin advokacie -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2022, č. 1-2, s. 60-64. 
  článek

  článek

 2. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 : 1..   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 1, s. 21-27. 
  článek

  článek

 3. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce.   -- In:  Právní rozhledy -- ISSN 1210-6410. -- Roč. 29, (2021), č. 5, s. 179-183. 
  článek

  článek

 4. Kolegium NS nesouhlasí s "moderováním" nemravných exekučních titulů. Co s tím?.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 27, (2021), č. 3, s. 78-80. 
  článek

  článek

 5. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování : nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2530/20.   -- In:  Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo -- Roč. 13, (2021), č. iii, s. lxxxvi-xcii. 
  článek

  článek

 6. K podmínkám uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí vůči povinnosti očkování.   -- In:  Rodinné listy -- ISSN 1805-0824. -- Roč. 10, (2021), č. 5-6, s. 44-48. 
  článek

  článek

 7. Incidenční spory. Rozhodčí nález. Neplatná rozhodčí doložka : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2020, sp. zn. 29 ICdo 63/2018.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 25, (2021), č. 9, s. 559-566. 
  článek

  článek

 8. Ústavněprávní souvislosti rozhodování v pochybnostech o charakteru pozemku.   -- In:  Správní právo -- ISSN 0139-6005. -- Roč. 53, (2020), č. 1, s. 34-50. 
  článek

  článek

 9. Uplatňování daňových nedoplatků v adhezním řízení aneb zamyšlení nad jedním přelomovým judikátem Nejvyššího soudu.   -- In:  Trestní právo -- ISSN 1211-2860. -- Roč. 24, (2020), č. 1, s. 17-27. 
  článek

  článek

 10. Exekutoři jako (nevítaní) přihlašovatelé pohledávek.   -- In:  Komorní listy -- ISSN 1805-1081. -- Roč. 12, (2020), č. 2, s. 16-18. 
  článek

  článek