Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 22  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^us_us_auth z0003954 t150a^"
 1. Agrární operace
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 2. Držba
  Vydržení
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (42) - Monografie
  (1) - elektronická kniha
  (16) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 3. Katastr nemovitostí
  Vkladové řízení
  Pozemkové právo
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (76) - Monografie
  (49) - ČLÁNKY
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 4. Katastrální zákon
  Pozemkové právo
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Monografie
  (2) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 5. Knihovní právo
  Věcná práva
  Horní knihy
  Pozemkové knihy
  Železniční knihy
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (15) - Monografie
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 6. Mezinárodní právo soukromé
  Rozvod
  Soukromé právo
  Azyl
  Cizinecký režim
  Daň z vystěhování
  Dlužní právo
  Domovské právo
  Dvoustranné smlouvy
  Hmotněprávní závazky
  Kolizní právo
  Mezinárodní autorské právo
  Mezinárodní civilní právo
  Mezinárodní procesní právo
  Mezinárodní smlouvy
  Mnohostranné smlouvy
  Procesně právní závazky
  Pronásledování
  Přímé normy
  Státní občanství
  Uprchlíci
  Věcná práva
  Vystěhovalci
  Soubor předmětových hesel
  (22) - Soubor předmětových hesel
  (116) - Monografie
  (16) - elektronická kniha
  (25) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 7. Občanské právo
  Soukromé právo
  Rodinné právo
  Bezdůvodné obohacení
  Bytová práva
  Civilní proces
  Dědické právo
  Dědictví
  Dějiny občanského práva
  Kupní smlouvy
  Majetkové právo
  Mimosoudní rehabilitace
  Mlčenlivost (právní institut)
  Nemajetková práva
  Nemožnost plnění
  Normy občanského práva
  Občan
  Občanské právo hmotné
  Občanské právo procesní
  Občanskoprávní odpovědnost
  Občanskoprávní povinnosti
  Občanskoprávní smlouvy
  Občanskoprávní soudnictví
  Občanskoprávní vztahy
  Občanský zákoník
  Ochrana osobnosti
  Ochrana právnických osob
  Odpovědnost za škodu
  Osobní právo
  Osobní užívání
  Petiční právo
  Prameny občanského práva
  Právní normy
  Právní ochrana
  Právní řád
  Právní řízení
  Právnické osoby
  Promlčení a prekluze
  Protiprávnost
  Služby
  Smlouvy
  Soudní pravomoc
  Soudní rehabilitace
  Sousedská práva
  Státní dávky
  Subjekty občanského práva
  Tajemství (právní institut)
  Věcná práva
  Veřejná morálka
  Veřejný pořádek
  Zástavní právo
  Zastoupení
  Závazkové právo
  Soubor předmětových hesel
  (52) - Soubor předmětových hesel
  (631) - Monografie
  (1) - se
  (4) - elektronická kniha
  (37) - ČLÁNKY
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 8. Osobní vlastnictví
  Občanský zákoník
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (16) - Monografie
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 9. Pozemková reforma
  Dějiny státu a práva
  Pozemkové právo
  Věcná práva
  Scelování hospodářských pozemků
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (7) - Monografie
  (3) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

 10. Služebnosti
  Věcná práva
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (9) - Monografie
  (8) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo