Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 32118

Knihovny.cz - volně dostupné e-knihy

Na portále www.knihovny.cz jsou v sekci E-knihy dostupné vybrané e-knihy, které jsou volně ke stažení. Jedná se převážně o beletrii.

Digitální knihovna PrF MU

Tip na zajímavý informační zdroj: Digitální knihovna Právnické fakulty MU - obsahuje právně-historický fond Ústřední knihovny PrF MU v pdf formátu.

Knižní tip:  7. duben - Den vzdělanosti  📖

Na 7. duben připadá v České republice významný den Den vzdělanosti.  7. duben nebyl vybrán náhodou, je to den, kdy byla v roce 1348 založena Karlova univerzita. V naší knihovně si můžete Den vzdělanosti zpříjemnit    listováním v obsáhlých dvousvazkových a krásně zpracovaných Dějinách Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Knižní tip:  Jan Amos Komenský

Na neděli 28. 3. připadá 429. výročí narození jednoho z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů  Jana Amose Komenského.  V naší knihovně si můžete vypůjčit výběr z Komenského spisů  Poselství J.A. Komenského současné Evropě.