Jednoduché vyhledávání

"Když všechno selže, vzdej to a jdi do knihovny."
--Stephen King

14. únor: Mezinárodní den darování knih  📚 🥰  🎁
Na 14. únor nepřipadá jen den sv. Valentýna, ale také Mezinárodní den darování knih (International Book Giving Day). Základní poslání tohoto dne je jednoduché - darovat knihu. Iniciativa je zaměřená především na děti, u kterých má vzbudit a podporovat zájem o knihy a čtení, a učinit knihy dostupnější dětem z rodin, které  si nemohou dovolit knihy kupovat. Na iniciativě se podílejí především dobrovolníci a dobrovolnické a charitativní organizace, které usilují o to, aby se knihy dostaly k dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Postupem času se ale aktivity spojené s tímto dnem rozšířili i na dospělé. Poprvé proběhl Mezinárodní den darování knih v roce 2012 a od tohoto roku si jej každoročně připomíná 44 zemí včetně České republiky. V současnosti iniciativu Mezinárodního dne darování knih řídí britská autorka dětských obrázkových knih Emma Perry. Aktivity pro tento den připravují také knihovny. V Brně například Moravská zemská knihovna pořádá ve dnech 13. - 17. února Book swap aneb Vyměň knihu! Knihy lze vyměňovat na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena na Lesné, v Bohunicích a v Medlánkách  nebo je věnovat do KnihoBudek či jiných veřejně dostupných knihovniček, které jsou rozmístěny v celé řadě měst.
Další časopisy NOVĚ pouze v elektronické podobě  📰 vs 💻
Od roku 2023 vycházejí nově pouze v elektronické podobě tyto časopisy, které odebíráme:
  • Finanční, účetní a daňový bulletin
  • Judikatura Evropského soudního dvora
  • Rodinné listy
  • Státní zastupitelství
  • Trestní právo
  • Vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Jedná se o tituly z nakladatelství Wolters Kluwer, které jsou nyní dostupné v aplikaci Smarteca  (přihlašovací údaje k dispozici v knihovně), případně v ASPI.

  Novinky 

Více novinek