Jednoduché vyhledávání

Prohledávané zdrojeZměnit

  • Ústavní soud, knihovna - Online katalog 34474
15. květen - Mezinárodní den rodin  👨‍👩‍👧‍👧
V roce 1994 vyhlásila Organizace spojených národů poprvé 15. květen jako Mezinárodní den rodin  a od roku 2006 je Den rodin významným dnem také v ČR. Tento den umožňuje zvýšit povědomí o tématech, která s rodinami souvisí, a o sociálních, ekonomických a demografických procesech, kterými jsou rodiny ovlivňovány. Každý rok OSN vyhlašuje pro Mezinárodní den rodin konkrétní téma. Pro rok 2022 je to téma Rodiny a urbanizace, které má za úkol zvýšit povědomí o významu a důležitosti udržitelných městských politik přívětivých pro rodiny, protože stále více rodin žije ve městech a je potřeba, aby tato místa pro ně byla bezpečná, přívětivá a udržitelná. V České republice řada měst, obcí a organizací v tento den pořádá různé zábavné a vzdělávací akce, které mají za úkol rodiny sdružit a nabídnout jim prostor pro společně strávený čas.
Knihovna ÚS nabízí celou řadu dokumentů zaměřujících se na rodinu, rodinné vztahy a rodinné právo.
Přístup do Infobanky ČTK
Díky grantové podpoře Evropské unie získaly české knihovny bezplatný přístup do Infobanky ČTK. Přístup bude aktivní do 31. 12. 2022  a mohou jej využít také interní uživatelé Knihovny Ústavního soudu. Přístup je možný pouze z počítačů v budově Ústavního soudu a v jeden okamžik mohou být přihlášeni jen dva uživatelé. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení Vám sdělíme v knihovně.

Tři časopisy NOVĚ pouze v elektronické podobě  📰 vs 💻
Od roku 2022 vycházejí nově pouze v elektronické podobě tři časopisecké tituly: Soudce, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Nejvyšší soud) a Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi.
  • časopis Soudce  je ve své elektronické podobě dostupný v systému ASPI, případně přes uživatelský login a heslo v aplikaci Smarteca
  • časopis Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek je volně dostupný zde
  • časopis  Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi je volně dostupný  zde.

Pokud budete potřebovat pomoc s vyhledávání v těchto titulech, rády vám v knihovně pomůžeme  🙂