Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Řízení ve věcech péče o nezletilé. Opatrovník : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1288, 1295, 1296, 1297, 1677/2016.   -- In:  Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva -- ISSN 1211-8362. -- Roč. 22, (2018), č. 1, s. 37-45. 
    článek

    článek