Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Nález Ústavního soudu - nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí od nevlastníka a ochrana dobré víry nabyvatele : nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16.   -- In:  Obchodní právo -- ISSN 1210-8278. -- Roč. 25, (2016), č. 11, s. 440. 
    článek

    článek