Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny : rozsudek NS z 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 22, (2016), č. 10, s. 323-324. 
    článek

    článek