Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014.   -- In:  Soudní rozhledy -- ISSN 1211-4405. -- Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270. 
    článek

    článek