Počet záznamů: 1  

Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny

  1. LASÁK, Jan. Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny : rozsudek NS z 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014. In Soudní rozhledy. ISSN 1211-4405, 2016, roč. 22, č. 10, s. 323-324.
    článek

    článek

Počet záznamů: 1