Počet záznamů: 1  

Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva

  1. Naléhavý právní zájem na určení, že jiné osoby nejsou členy družstva : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 25.6.2013, sp.zn. 29 Cdo 3736/2012. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410. Praha : C.H. Beck, 2014, 2014, roč.22, č.4, s. 148-149.
    článek

    článek

Počet záznamů: 1