Počet záznamů: 1  

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky

  1. Kyselovská, Tereza,

    Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní otázky / Tereza Kyselovská, Pavel Koukal. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2019. -- 1 online zdroj (382 stran). -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity) (Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická ; sv. č. 669). -- Knihu lze také najít na: Disk E - Knihovna - ebooks-open access. -- Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. -- Resumé: Tato publikace se zaměřuje na analýzu kolizních norem mezinárodního práva soukromého v oblasti práva duševního vlastnictví. Předmětem zkoumání je duševní vlastnictví a práva duševního vlastnictví z pohledu principu teritoriality, kolizní normy pro smluvní závazkové vztahy dle Nařízení Řím (právo rozhodné pro licenční smlouvy s mezinárodním prvkem) a kolizní normy pro mimosmluvní závazkové vztahy dle Nařízení Řím II (delikty v oblasti porušení práv k duševnímu vlastnictví). -- Anglické resumé. -- ISBN : 978-80-210-9477-2 (e-book).
    I. Koukal, Pavel, 1979-


    Právní věda * elektronická kniha
Počet záznamů: 1