Počet záznamů: 1  

Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

  1. Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. -- Anotace: Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb. je založeno na vydání části původního církevního majetku a vyplacení finančního vypořádání. Vychází ze zásady, že se vydává pouze majetek státu, nikoli třetích osob. Přesto zákonodárce ve zvláštních případech umožnil, aby církevní právnické osoby podávaly žaloby proti fyzickým osobám, právnických osobám i obcím. Autor se podrobně zaměřuje na tyto případy, zohledňuje existující judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu i politické reakce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. III. ÚS 2918/16; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 22/05; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 349/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10; nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 2640/17.
    In: Revue církevního práva. -- ISSN 1211-1635. -- Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80.

    Ústavní soud 2019 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu II. ÚS 528/02 * Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2918/16 * Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 22/05 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/07 * Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 1862/16 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 349/17 * Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2166/10 * Nález Ústavního soudu II. ÚS 2640/17 * Restituce * Církev * Katastr nemovitostí * Převod vlastnického práva * Absolutní neplatnost * Dobrá víra * článek
Počet záznamů: 1