Počet záznamů: 1  

(Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci

  1. (Efektivní) snižování základního kapitálu akciové společnosti po rekodifikaci : aktuální výkladové otazníky. -- Anotace: V českém i evropském akciovém právu je stále kladen významný důraz na základní kapitál akciové společnosti jako jeden z nástrojů ochrany věřitelů, ačkoliv jeho praktický význam z tohoto pohledu není až tak zásadní. Základní kapitál akciové společnosti v dnešní době představuje, zjednodušeně řečeno, "obyčejné" číslo na straně pasiv bilance (rozvahy), jemuž nemusí odpovídat aktiva (majetek ve stejné výši). Požadavek na určitou požadovanou výši vlastního kapitálu při zakládání akciové společnosti tak plní spíše určitý "test serióznosti" zakladatelů. Za existence akciové společnosti se může snadno stát, že reálná hodnota majetku společnosti poklesne pod výši základního kapitálu. Tradiční funkce základního kapitálu (jako formy ochrany věřitelů nejen akciové společnosti) je proto více než sporná. Určitý význam má pouze v souvislosti s tzv. bilančním testem omezujícím rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů akciové společnosti. Autoři ve svém textu analyzují vybrané problémy stávající české právní úpravy snižování základního kapitálu akciové společnosti vyplývající z nové (rekodifikované) právní úpravy, kterým dosud odborná literatura nevěnovala mnoho pozornosti a navrhnout jejich možné řešení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. I. ÚS 1595/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2920/09.
    In: Právník. -- ISSN 0231-6625. -- Roč. 157, (2018), č. 7, s. 558-581.
    I. Dědič, Jan, 1952-


    Ústavní soud 2018 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu I. ÚS 1595/10 * Nález Ústavního soudu I. ÚS 2920/09 * Akciové společnosti * Základní kapitál * Ochrana věřitelů * Věřitelé * článek
Počet záznamů: 1