Počet záznamů: 1  

Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů

  1. Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů. -- Anotace: Rekodifikace soukromého práva změnila s účinností od 1. 1. 2014 fungování mnoha (do té doby prakticky neměnných) institutů českého korporačního práva. Jedním z nich je bezpochyby i nová právní úprava hmotněprávních opatrovníků právnických osob, jež byla výslovně začleněna do občanského zákoníku. Od účinnosti rekodifikace již uplynuly více než tři roky a opatrovníci především obchodních korporací se stali běžnou součástí korporační praxe. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03.
    In: Bulletin advokacie. -- ISSN 1210-6348. -- Roč. 2017, č. 10, s. 19-25.
    I. Lasák, Jan, 1984-


    Ústavní soud 2017 * Judikatura ÚS * Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03 * Obchodní korporace * Opatrovnictví * Opatrovníci * Opatrovník právnické osoby * Konflikt zájmů * Korporační právo * článek
Počet záznamů: 1