Počet záznamů: 1  

K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného

 1. SYS0050727
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20220718123034.4
  007
   
  ta
  008
   
  100323e2021----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*0015412 $a Rázková, Renata, $4 aut
  245
  10
  $a K odepření přístupu k dovolacímu soudu nesprávným posouzením dovolání jako vadného
  520
  2-
  $a Alternativní vymezení předpokladů přípustnosti dovolání, spočívající na jedné straně v tvrzení dovolatele, že dotčená právní otázka dosud nebyla v praxi dovolacího soudu řešena (viz doslovné znění § 237 o. s. ř.), a na straně druhé v současném tvrzení, že odvolací soud se při jejím řešení odchýlil od ustálené judikatury ÚS, se vzájemně nevylučuje. Neabsentují-li v podání dovolatele jiné zákonné náležitosti (např. řádná formulace dotčené právní otázky, resp. vymezení dovolacího důvodu), je odmítnutí takového dovolání pro vady spočívající v nevymezení předpokladů přípustnosti odepření přístupu stěžovatele k dovolacímu řízení, a tím i porušením čl. 36 odst. 1 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16; nález Ústavního soudu ze dne 31. 8. 2021, sp. zn. I. ÚS 2904/20; nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2008, sp. zn. II. ÚS 590/08; nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. IV. ÚS 642/05; nález Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 2869/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 5. 2017, sp. zn. II. ÚS 2622/16; nález Ústavního soudu ze dne 6. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 980/17; nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. III. ÚS 2478/18; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 4002/19; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2021, sp. zn. IV. ÚS 2071/20; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2020, sp. zn. IV. ÚS 410/20; nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2018, sp. zn. I. ÚS 3029/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. III. ÚS 3127/17; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 1966/16; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 354/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2017, sp. zn. I. ÚS 2135/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2021, sp. zn. II. ÚS 3516/20.
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026555 $a Ústavní soud 2021
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021821 $a Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 45/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029228 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2904/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003129 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 590/08
  650
  07
  $7 us_us_auth*0000957 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 642/05
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029229 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2869/17
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029230 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 2622/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029231 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 980/17
  650
  07
  $7 us_us_auth*0026341 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 2478/18
  650
  07
  $7 us_us_auth*0027945 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 4002/19
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029232 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2071/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029233 $a Nález Ústavního soudu IV. ÚS 410/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029234 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 3029/17
  650
  07
  $7 us_us_auth*0021949 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 3127/17
  650
  07
  $7 us_us_auth*0019065 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 1966/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0016182 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 354/15
  650
  07
  $7 us_us_auth*0018256 $a Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0019428 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 2135/16
  650
  07
  $7 us_us_auth*0029235 $a Nález Ústavního soudu II. ÚS 3516/20
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000512 $a Dovolání
  650
  07
  $7 us_us_auth*0003453 $a Přípustnost dovolání
  650
  07
  $7 us_us_auth*z0000511 $a Dovolací soudnictví
  650
  07
  $7 us_us_auth*0008672 $a Vady podání
  650
  07
  $7 us_us_auth*p0000739 $a Přístup k soudu
  655
  -4
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat*0048619 $t Bulletin advokacie $x 1210-6348 $7 nnas $g Roč. 2021, č. 12, s. 56-59
  856
   
  $u https://advokatnidenik.cz/archiv-ba/
  910
   
  $a BOE020 $t rs
Počet záznamů: 1