Počet záznamů: 1  

Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny

 1. SYS0031207
  LBL
   
  00000nab-a22^^^^^3a-4500
  003
   
  CZ-BrUSC
  005
   
  20180116081525.0
  007
   
  ta
  008
   
  100224s2016----xr-||||g------000-0|cze-d
  040
   
  $a BOE020 $b cze
  100
  1-
  $7 us_us_auth*m0002957 $a Lasák, Jan, $d 1984- $4 aut
  245
  10
  $a Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny : $b rozsudek NS z 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014
  520
  2-
  $a Byl-li v bankovní záruce sjednán způsob zániku bankovní záruky vrácením originálu záruční listiny, k zániku bankovní záruky nedojde jen tím, že se záruční listina (její originál) dostane do dispoziční sféry banky, bez ohledu na skutkové okolnosti, za nichž k tomu došlo, nýbrž pouze tehdy, stalo-li se tak vskutku v důsledku projevu vůle oprávněného z bankovní záruky záruční listinu vrátit. Opačný výklad by vedl k nepřijatelnému závěru, podle něhož by bankovní záruka zanikla i tehdy, dostala-li by se záruční listina do dispozice banky např. v důsledku protiprávního jednání banky či jiné osoby nebo předal-li by bance záruční listinu její nálezce (tj. nikoli na základě právního úkonu oprávněného z bankovní záruky). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0015821 $a Ústavní soud 2016
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000971 $a Judikatura ÚS
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0000949 $a Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0004370 $a Bankovní záruka
  650
  -7
  $7 us_us_auth*z0000158 $a Banky
  650
  -7
  $7 us_us_auth*0009690 $a Ručení
  655
  -7
  $7 us_us_auth*0000603 $a článek
  773
  0-
  $w us_us_cat_hist*0005857 $t Soudní rozhledy $x 1211-4405 $7 nnas $g Roč. 22, (2016), č. 10, s. 323-324
  910
   
  $a BOE020 $t rd
Počet záznamů: 1