Počet záznamů: 1  

Teorie mezer a současné právní myšlení

 1. Záhlaví-jméno Hlouch, Lukáš, (autor)
  Údaje o názvuTeorie mezer a současné právní myšlení
  AnotaceAutor se zaměřuje na analýzu teorie mezer - jedné z tezí současné právní metodologie. Model mezer úzce a neodmyslitelně souvisí s postulátem úplnosti práva, resp. řešení otázky otevřenosti či uzavřenosti právního řádu. Problém úplnosti právního systému je také otázkou, v níž se střetávají a prolínají dvě základní větve právní filosofie, tedy právní ontologie a právní metodologie. Ambicí článku je především poukázat na vztah mezi normativistickým vnímáním tohoto problému, který zásadním způsobem ovlivnil domácí právní myšlení minulého století, a současným – v kontinentální právní metodologii převážně akceptovaným - modelem vycházejícím z toho, že v právní regulaci existují tzv. mezery, pro něž je právo třeba charakterizovat jako systém otevřený. V závěru je celý problém tematizován z pohledu potřeb současné právní metodologie a justiční praxe. Kromě děl současných autorů věnujících se teoreticky právní metodologii a teorii interpretace (mezi jinými zejm. Zdeněk Kühn, Filip Melzer a Jan Wintr) je třeba poukázat na řadu nálezů Ústavního soudu ČR, v nichž je pojem „mezery“ užíván - viz k tomu např. nález sp.zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25.6.2002, stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st 27/09 ze dne 28.4.2009, nález ze dne 28.7.2009, sp.zn. Pl. ÚS 9/09 nebo nález ze dne 6.5.2004, sp.zn. III. ÚS 258/03.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 21, (2013), č. 2, s. 129-136
  Vydání na jiném médiu Teorie mezer a současné právní myšlení
  Předmět.hesla Judikatura ÚS
  Ústavní soud 2013
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 258/03
  Teorie mezer
  Metodologie
  Interpretace práva
  Forma, žánr elektronický článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  URLTeorie mezer a současné právní myšlení (plný text v PDF)
  DatabázeČlánky
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  článek

  článek

Počet záznamů: 1