Počet záznamů: 1  

Promlčení trestní odpovědnosti prizmatem čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod

 1. Záhlaví-jméno Vaicová, Natálie, (autor)
  Údaje o názvuPromlčení trestní odpovědnosti prizmatem čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod
  AnotaceAutorka se věnuje tradičnímu institutu trestního práva hmotného - institutu promlčení trestní odpovědnosti, a to z hlediska problematiky časové působnosti trestních zákonů. V první řadě si pokládá otázku zcela klíčovou pro následnou analýzu typových problémů s institutem spojených, kterou je povaha promlčení a jeho jednotlivých komponentů. Po vymezení povahy institutu promlčení, rozsahu čl. 40 odst. 6 LZPS a postupu určení nejpříznivější právní úpravy se již autorka za pomoci dedukce věnuje konkrétním problematickým situacím, které podrobuje interpretaci a aplikaci ústavních zásad vyplývajících právě a především z čl. 40 odst. 6 LZPS. V souladu s principem právní jistoty a z něho vyplývající zásadou zákazu retroaktivity v neprospěch pachatele, se zásadou pro pachatele nejpříznivější právní úpravy, zásadou nullum crimen sine lege a zásadou použití zákona jako celku nalézá autorka řešení těchto konkrétních praktických situací. Cílem je stanovit obecně platná východiska, která je třeba při interpretaci a aplikaci ustanovení upravujícího institut promlčení respektovat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 1698/14; nález Ústavního soudu ze dne 22. 1. 2001, sp. zn. IV. ÚS 158/2000; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2007, sp. zn. I. ÚS 643/06.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 21, (2022), č. 1, s. 40-43
  Předmět.hesla Ústavní soud 2022
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1698/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 158/2000
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/06
  Trestní odpovědnost
  Promlčení
  Promlčecí doba
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1