Počet záznamů: 1  

Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí, promlčení výkonu trestu

 1. Záhlaví-jméno Kratochvíl, Vladimír, 1948- (autor)
  Údaje o názvuUznání a výkon cizozemských rozhodnutí, promlčení výkonu trestu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2020, sp. zn. 11 Tz 21/2020
  AnotacePřekážkou, která staví běh promlčecí doby podle § 94 odst. 3 tr. zákoníku, je pobyt odsouzeného v cizině, tj. jeho zdržování se mimo území České republiky. V řízení o uznání a výkonu rozhodnutí jiného členského státu EU ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody (§ 298 a násl. z. m. j. s.) je však tato překážka založena na zdržování se odsouzeného mimo území dožadujícího (odsuzujícího) členského státu EU. Proto i v případě pobytu odsouzeného na území České republiky jde o zdržování se v cizině, a tedy i Česká republika je v tomto řízení z hlediska ustanovení § 94 odst. 3 tr. zákoníku pro odsouzeného "cizinou". Dobu jeho pobytu na území České republiky tedy nelze započíst do promlčecí doby z hlediska posuzování důvodu pro neuznání takového rozhodnutí předpokládaného ustanovením § 305 odst. 1 písm. h) z. m. j. s. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2019, sp. zn. II. ÚS 1511/18.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 19, (2021), č. 2, s. 47-48
  Předmět.hesla Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1511/18
  Cizí rozhodnutí
  Uznání rozhodnutí
  Výkon trestu
  Promlčení výkonu trestu
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1