Počet záznamů: 1  

Inkorporační problém v právní filozofii

 1. Záhlaví-jméno Ondřejek, Pavel, (autor)
  Údaje o názvuInkorporační problém v právní filozofii : příspěvek k diskusím o vztahu práva k dalším společenským subsystémům
  AnotaceSložitost společenského uspořádání v moderních státech a rostoucí množství právní regulace umožňuje vnímat stále více problémů souběžně z hlediska různých perspektiv. Autor se pokouší navázat na debatu o inkorporaci morálky do práva a rozšířit ji o aktuální téma aplikace pojmů a koncepcí z jiných sociálních subsystémů v právu. Pokouší se argumentovat, že podobná situace jako v případě práva a morálky nastává v případě interakce práva a jiných společenských subsystémů. Autor argumentuje, že má-li si právo zachovat svoji autonomii, je potřeba vnímat inkorporační problém poněkud odlišným způsobem. Svůj odlišný pohled shrnuje do teze o transformaci, nikoliv inkorporaci mimoprávních pojmů a koncepcí do práva. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 15/09.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 2, s. 18-25
  Předmět.hesla Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/09
  Autonomie
  Právní filozofie
  Teorie práva
  Právo a společnost
  Právní teorie
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1