Počet záznamů: 1  

Poplatky soudní, lhůty

 1. Údaje o názvuPoplatky soudní, lhůty : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 4. 2019, sp. zn. 31 Cdo 3042/2018
  AnotaceNesplnil-li poplatník řádně svou poplatkovou povinnost již při podání žaloby, odvolání nebo dovolání (§ 4 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb.), a soud ho proto musel vyzvat k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určil (§ 9 odst. 1, 2 zákona č. 549/1991 Sb.), je lhůta zachována, jen je-li předepsaná částka, ať už v kolkových známkách, v hotovosti na pokladně, či na bankovním účtu, nejpozději poslední den lhůty v dispozici příslušného soudu. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2000, sp. zn. IV. ÚS 238/99; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2000, sp. zn. II. ÚS 177/2000; nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 377/2000; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. III. ÚS 1730/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. II. ÚS 26/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. IV. ÚS 1156/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2013, sp. zn. I. ÚS 1831/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 3931/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2865/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 6. 1998, sp. zn. II. ÚS 310/97; usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 1335/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2018, sp. zn. I. ÚS 1680/18; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 2/07; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3182/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. II. ÚS 671/02.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 10, s. 1803-1809
  Předmět.hesla Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 238/99
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 177/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 377/2000
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1730/08
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 26/09
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1156/09
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1831/12
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3931/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2865/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 310/97
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1335/18
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1680/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/07
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3182/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 671/02
  Soudní poplatky
  Placení soudních poplatků
  Poplatková povinnost
  Lhůty
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1