Počet záznamů: 1  

Aktuality

 1. Záhlaví-jméno Korbel, František, 1976- (autor)
  Údaje o názvuAktuality : judikatura
  AnotaceAutor přináší stručný přehled vybrané judikatury ÚS. ÚS nálezem sp. zn. Pl. ÚS 37/16 zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Druhý senát ÚS (nález sp. zn. II. ÚS 618/18) neuspěl v plénu s odchylným názorem na výklad pojmu "veřejná instituce" v SvInf. ÚS svým usnesením (sp. zn. Pl. ÚS 14/18) odmítl návrh druhého senátu ÚS na zrušení některých ustanovení OSŘ upravujících dovolání. Ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 3464/17 ÚS vyslovil, že pro zachování ústavně zaručeného práva na soudní ochranu je nezbytné, aby soud obviněnému cizinci zajistil řádné tlumočení trestního příkazu i poučení o možnosti podat opravný prostředek. Obecné soudy by dle ÚS (nález sp. zn. II. ÚS 3573/18) v rámci rozhodování o uložení pokuty za nerealizovaný styk s dítětem měly zjistit a zohlednit postoj nezletilého dítěte. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 37/16; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 618/18; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 14/18; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. III. ÚS 3464/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 3573/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 4, s. 109
  Předmět.hesla Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 618/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1146/16
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 14/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3573/18
  Prodejní doba
  Obchod
  Obchodní vztahy
  Veřejné instituce
  Svobodný přístup k informacím
  Občanský soudní řád
  Odvolání
  Poučovací povinnost soudu
  Cizinci
  Právo na soudní ochranu
  Tlumočení
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1