Počet záznamů: 1  

Nemajetková újma, náhrada nemajetkové škody, adhezní řízení. Znalecký posudek, dokazování

 1. Údaje o názvuNemajetková újma, náhrada nemajetkové škody, adhezní řízení. Znalecký posudek, dokazování : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 190/2017
  AnotacePrávní věty: I. Snížení náhrady nemajetkové újmy podle § 2953 odst. 1 o. z. za použití § 2894 odst. 2 o. z. v obecné rovině u bolestného a ztížení společenského uplatnění stanoveného podle § 2958 o. z. není vyloučeno, bude však přicházet v úvahu spíše výjimečně, neboť toto snížení lze použít jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Snížit náhradu nemajetkové újmy bude však možné jen tehdy, jestliže kritéria (srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14), na jejichž základě lze uvedené moderační ustanovení uplatnit, nebyla brána v úvahu již při určení vlastní výše náhrady nemajetkové újmy. II. Znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, nepřísluší, aby na základě Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 295 o. z.) sám stanovil a určil částku náhrady za ztížení společenského uplatnění, neboť je to soud, kdo stanoví její výši podle předem daných kritérií. Účelem znaleckého posudku je vytvořit pro soud dostatečně podrobný, strukturovaný a pochopitelný skutkový podklad, obsahující odborný lékařský závěr o míře vyřazení poškozeného ze životních činností definovaných v Metodice tak, aby soud mohl učinit právní závěr o výši náhrady za nemajetkovou újmu. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. I. ÚS 733/01; nález Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 1599/13; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2012, sp. zn. III. ÚS 2954/11; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. III. ÚS 578/04; nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 553/05; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2000, sp. zn. II. ÚS 215/99; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 166/95; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS 376/03; nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. II. ÚS 445/06; nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 2726/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. II. ÚS 1576/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 2955/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15; nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09; nález Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. I. ÚS 3456/15.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 8, s. 1402-1431
  Předmět.hesla Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 733/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1599/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2954/11
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 578/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 553/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 215/99
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 166/95
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 376/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 445/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2726/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1576/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2955/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3122/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3456/15
  Nemajetková újma
  Náhrada nemajetkové újmy
  Adhezní řízení
  Znalecký posudek
  Dokazování
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1