Počet záznamů: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3296/17

 1. Záhlaví-jméno Tryzna, Jan, 1978- (autor)
  Údaje o názvuNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 3296/17 : datum rozhodnutí: 20. prosince 2017
  AnotacePodle článku 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, správními nebo zákonodárnými orgány. Koncept nejlepšího zájmu dítěte je komplexní a jeho obsah musí být stanoven vždy s přihlédnutím k okolnostem každého případu. Oddělení dítěte od jeho rodiče musí být až posledním prostředkem, kterého může být užito jen v případě ohrožení dítěte, nebo je-li to z jiného důvodu zcela nezbytné. V případě, kdy dojde k oddělení dítěte od rodiče, je povinností rozhodujícího orgánu zajistit, aby si dítě udrželo vztahy s tímto rodičem, ledaže by to bylo v rozporu s jeho nejlepším zájmem. Při stanovení konkrétní formy a rozsahu styku dítěte s vězněným rodičem je namístě vzít v úvahu také povahu trestného činu, pro který je rodič stíhán. Je třeba zohlednit především to, zda trestná činnost nesměřovala vůči členům rodiny odsouzeného, nebo dokonce vůči samotným nezletilým dětem. Navzdory tomu, že přirozenou součástí výkonu trestu odnětí svobody je určité omezení soukromého a rodinného života, je současně ve většině případů možné považovat za zcela opodstatněný také požadavek na to, aby byly zachovány dosavadní kontakty odsouzeného s jeho rodinou. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. I. ÚS 3296/17; nález Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 22/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 27, (2018), č. 1, s. 50-51
  Předmět.hesla Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3296/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 22/17
  Rodiče a děti
  Styk rodičů s dětmi
  Nejlepší zájem dítěte
  Vězni
  Výkon trestu
  Trest odnětí svobody
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1