Počet záznamů: 1  

Zánik bankovní záruky vrácením záruční listiny

 1. Záhlaví-jméno Lasák, Jan, 1984- (autor)
  Údaje o názvuZánik bankovní záruky vrácením záruční listiny : rozsudek NS z 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 2171/2014
  AnotaceByl-li v bankovní záruce sjednán způsob zániku bankovní záruky vrácením originálu záruční listiny, k zániku bankovní záruky nedojde jen tím, že se záruční listina (její originál) dostane do dispoziční sféry banky, bez ohledu na skutkové okolnosti, za nichž k tomu došlo, nýbrž pouze tehdy, stalo-li se tak vskutku v důsledku projevu vůle oprávněného z bankovní záruky záruční listinu vrátit. Opačný výklad by vedl k nepřijatelnému závěru, podle něhož by bankovní záruka zanikla i tehdy, dostala-li by se záruční listina do dispozice banky např. v důsledku protiprávního jednání banky či jiné osoby nebo předal-li by bance záruční listinu její nálezce (tj. nikoli na základě právního úkonu oprávněného z bankovní záruky). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 625/03.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 22, (2016), č. 10, s. 323-324
  Předmět.hesla Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 625/03
  Bankovní záruka
  Banky
  Ručení
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1