Počet záznamů: 1  

Zpronevěra

 1. Údaje o názvuZpronevěra : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1069/2015
  PoznámkyJestliže advokát převezme do úschovy na základě smlouvy o úschově (§ 747 až 753 obč. zák.) finanční prostředky, které pro něj jsou cizí věcí, aby s nimi naložil způsobem ujednaným ve smlouvě, a poté s nimi naloží v rozporu se smluvními podmínkami tak, že si je přisvojí, čímž způsobí klientům (svěřitelům) škodu, jde o trestný čin zpronevěry podle § 206 tr. zákoníku, a nikoliv o trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 tr. zákoníku. U trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku je vznik škody spojen s nakládáním s cizím majetkem v rozporu s tím, jak byl pachatel povinen takový majetek opatrovat nebo spravovat, avšak záměrem pachatele není ani vlastní prospěch, ani prospěch nikoho jiného (srov. rozhodnutí č. 21/2002-I., II. S. rozh. tr.). Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 669/05; nález Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2009, sp. zn. III. ÚS 1104/08; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. III. ÚS 888/14; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2003, sp. zn. IV. ÚS 564/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS 282/03; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 570/03; nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. III. ÚS 621/15; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 1994, sp. zn. III. ÚS 23/93; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2012, sp. zn. II. ÚS 1701/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. II. ÚS 443/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 1800/10.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 68, (2015), č. 3, s. 364-382
  Předmět.hesla Ústavní soud 2016
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 669/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1104/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 888/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 564/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 282/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 570/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 177/04
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 621/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 23/93
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1701/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 443/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1800/10
  Zpronevěra
  Advokáti
  Úschova
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1