Počet záznamů: 1  

Náhrada nákladů řízení - dědictví - § 150 o. s. ř

 1. Záhlaví-jméno Ondřej, Michna, (autor komentáře)
  Údaje o názvuNáhrada nákladů řízení - dědictví - § 150 o. s. ř. : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 24 Cdo 2439/2014
  Další variantní názvyNáhrada nákladů řízení - dědictví - § 150 o. s. ř. : : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2439/2014 (správný podnázev)
  PoznámkyV podnázvu je uvedena chybná spisová značka; správné znění je usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. 28 Cdo 2439/2014
  AnotacePrávní věta: I. Ustanovení § 226 odst. 1 o. s. ř. je třeba vykládat tak, že v případě, kdy v dalším řízení po zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně dojde ke změně skutkového základu, z něhož odvolací soud při formulaci svého právního názoru vycházel, není soud prvního stupně vázán názorem odvolacího soudu vyjádřeným v jeho zrušujícím rozhodnutí. II. Ačkoliv povinnost nahradit žalovanému náklady řízení nelze považovat za pasivum dědictví po procesní předchůdkyni žalobce, neboť tento závazek v souzené věci vznikl teprve konstitutivním rozhodnutím odvolacího soudu žalobci, lze analogicky poukázat na ustanovení § 470 odst. 1 obč. zák. č. 40/1964 Sb., z něhož se podává nespravedlnost řešení, které by žalobci umožňovalo zbavit se závazku hradit náklady řízení na základě soudem prvního stupně zjištěné nemajetnosti jeho procesní předchůdkyně a současně po ní nabýt dědictví, jehož hodnota několikrát převyšuje závazek k náhradě nákladů řízení. III. Při úvahách o vhodnosti aplikace ustanovení § 150 o. s. ř. mohou nastat situace, kdy v konkrétním případě bude na místě hledět na účastníka řízení jako na nemajetného i v případě, že vlastní určité majetkové hodnoty, protože nebude možné po něm spravedlivě požadovat zpeněžení těchto hodnot za účelem placení náhrady nákladů řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 1759/09; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12; nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 828/06; nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2007, sp. zn. III. ÚS 1378/07; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2259/13; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 191/06; nález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 2189/09; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 42/11; nález Ústavního soudu ze dne 4. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 129/06; nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2002, sp. zn. IV. ÚS 267/02; nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11; nález Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 121/11; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2008, sp. zn. I. ÚS 2862/07; nález Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 4/06; nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 77/97.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2015, č. 10, s. 64-67
  Předmět.hesla Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1759/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 828/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1378/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2259/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 191/06
  nález Ústavního soudu II. ÚS 2189/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 42/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 129/06
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 267/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 121/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2862/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 77/97
  Náhrada nákladů řízení
  Dědictví
  Procesní nástupnictví
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.