Počet záznamů: 1  

Pasivní legitimace ve sporu o regresní nárok u nepojištěného vozidla

 1. Záhlaví-jméno Vojtek, Petr, 1967- (autor)
  Údaje o názvuPasivní legitimace ve sporu o regresní nárok u nepojištěného vozidla : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia NS z 8. 10. 2014, sp. zn. 31 Cdo 4134/2011 (Rc 18/2015, PR 1/2015 s. 33, SR 3/2015, s. 94)
  AnotaceRegresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu částek, které plnila ze škodné události namísto pojišťovny, s níž měl mít vlastník vozidla smlouvu uzavřenu, lze uplatnit vůči tomu, kdo její povinnost plnit z garančního fondu vyvolal. Tím je řidič vozidla nebo jeho provozovatel, nikoliv vlastník, který vozidlo nepojistil. Komentář: Ustálená judikatura NS (srov. např. sp. zn. 25 Cdo 3964/2008 a sp. zn. 25 Cdo 3360/2007) vykládala smysl postižního práva České kanceláře pojistitelů tak, že nesměřuje a priori proti tomu, kdo porušil povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti vozidla, nýbrž vůči osobě odpovědné za škodu. Za „osobu bez pojištění odpovědnosti“ tak byl považován ten, kdo za způsobenou škodu odpovídá, nikoliv nutně ten, kdo nesplní povinnost vozidlo pojistit (§ 4 PojVoz). V těch výjimečných případech, kdy vlastník vozidla sice nesplnil tuto svou povinnost, avšak při dopravní nehodě nebyl ani řidičem, ani provozovatelem, tj. nebyl osobou odpovědnou za škodu, neměl povinnost plnit Kanceláři, co vyplatila z garančního fondu. ÚS však nálezem z 23. 8. 2012, sp. zn. II. ÚS 561/12, kromě jiného dovodil, že odpovědnost kanceláře České kanceláře pojistite­lů k náhradě škody, resp. výplatě plnění namísto pojistitele, primárně vzniká jako důsledek porušení odpovědnosti vlastníka vozidla stanovené mu v § 4 PojVoz, neboť pokud by bylo vozidlo řádně pojištěno, k náhradě škody by byla zavázána příslušná pojišťovna, s níž by vlastník vozidla smlouvu uzavřel. Stěžovatelce (ČKP) proto v souladu s § 24 odst. 8 PojVoz přísluší vůči vlastníkovi nepojištěného vozidla postižní právo. V mezidobí ovšem došlo ke změně dikce zákona, neboť oproti znění účinnému od 29. 9. 2005 do 31. 5. 2008 (z něj zřejmě vycházel ÚS, ač to v odůvodnění nálezu není dostatečně určitě vyloženo), kdy dříve byli skutečně vůči pohledávce Kanceláře na náhradu solidárními dlužníky provozovatel a vlastník vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda, nyní hovoří § 24 odst. 9 PojVoz pouze o provozovateli, zatímco vlastníka zmiňuje jen pro případ, že provozovatele nelze určit. Proti rozhodnutí velkého senátu byla ovšem podána ústavní stížnost (sp. zn. I. ÚS 3950/2014), takže lze očekávat, že se ÚS k problému opět vyjádří. [celý text]
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 277
  Předmět.hesla Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 561/12
  Pasivní legitimace
  Pojištění motorových vozidel
  Pojištění odpovědnosti
  Odpovědnost z provozu vozidla
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.