Počet záznamů: 1  

Skutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí

 1. Záhlaví-jméno Vrcha, Pavel, 1966- (autor)
  Údaje o názvuSkutková podstata nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka nabyvatelem jednajícím v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí : usnesení NS z 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5357/2014
  Anotace1. K zavedení skutkové podstaty nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí došlo až nálezem ÚS sp. zn. I. ÚS 2219/12. Tento nový způsob nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebyl přijat zákonodárcem. Obecné soudy nemohou s odkazem na judikaturu ÚS samy přistoupit k vymezení znaků skutkové podstaty nabytí nemovitosti od nevlastníka. 2. Osobě, která převedla své vlastnické právo k nemovitosti na jiného v duševní poruše, která ji činila k tomuto právnímu úkonu (nyní právnímu jednání) neschopnou, je třeba poskytnout zvýšenou ochranu i vůči dobrověrnému nabyvateli. 3. Dobrou víru nabyvatele C může zpochybňovat jeho znalost okolností spojených s nestandardním převodem vlastnictví nemovitosti z A na B a jeho pasivita prověřit skutečný stav věci (např. ohledně úhrady kupní ceny B vůči A, neodhlášení trvalého pobytu A z adresy nemovitosti atd.). 4. Tříčlenné senáty NS jsou vázány právním názorem velkého senátu NS vyjádřeného v Rc 16/2015, ledaže by ÚS v nálezu tento právní názor NS překlenul; v takovém případě by tříčlenný senát NS, který by měl jako první řešit stejnou právní otázku, musel postupovat podle § 20 odst. 1 SSZ. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 315/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 267-270
  Předmět.hesla Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 315/15
  Nabytí nemovitosti od nevlastníka
  Zápis do katastru nemovitostí
  Katastr nemovitostí
  Dobrá víra
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1