Počet záznamů: 1  

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013

 1. Údaje o názvuRozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013
  AnotacePrávní věta: Podle právního řádu platného a účinného do 31. 12. 2013 (resp. do 31. 12. 2014, viz § 3064 o. z.) nemohlo (nemůže) - vyjma zákonem stanovených způsobů - dojít k tomu, že by oprávněný držitel mohl při pouhé dobré víře v zápis do katastru nemovitostí nabýt vlastnické právo k nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka. V textu je zmíněna judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. I. ÚS 3061/11; nález Ústavního soudu ze dne 5. 6. 2012, sp. zn. IV. ÚS 3653/11; nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2012, sp. zn. I. ÚS 3314/11; nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04 (v textu chybná sp. zn. Pl. ÚS 750/04); nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. II. ÚS 77/2000; nález Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2006, sp. zn. II. ÚS 349/03; nález Ústavního soudu ze dne 17. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 255/11; nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02; nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2004, sp. zn. I. ÚS 642/03; nález Ústavního soudu vydaný pod č. 164/1994 Sb. (nález ÚS ze dne 12. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 3/94).
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 67, (2015), č. 2, s. 250-269
  Předmět.hesla Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3653/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3314/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 77/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 349/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 255/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 642/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/94
  Držba
  Dobrá víra
  Kupní smlouvy
  Smlouvy o sdružení
  Vázanost nálezem Ústavního soudu
  Vázanost soudce zákonem
  Zápis do katastru nemovitostí
  Vlastnictví
  Vydržení
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1