Počet záznamů: 1  

Nabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka

 1. Záhlaví-jméno Spáčil, Jiří, 1953- (autor)
  Údaje o názvuNabytí vlastnictví nemovitosti v dobré víře od nevlastníka : rozsudek občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013
  AnotaceJestliže někdo nabyl nemovitost od nevlastníka v dobré víře opírající se o zápis v katastru nemovitostí, označující převodce za vlastníka, nestal se za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vlastníkem této nemovitosti, ale jejím oprávněným držitelem. V dané věci šlo o to, že žalovaná nabyla nemovitost od spoluvlastníka, zapsaného v katastru nemovitostí jako výlučný vlastník; žalovaná byla s přihlédnutím ke všem okolnostem v dobré víře, že nemovitost koupila od vlastníka. Žalobce (naturální spoluvlastník, domáhající se v řízení určení svého práva) se jako spoluvlastník od r. 1995 nepostaral, aby zápis v katastru nemovitostí odpovídal skutečnému stavu, ani neuvedl žádné objektivní důvody, které by mu v tom bránily. Odvolací soud dospěl k závěru, že obecné představě spravedlnosti odpovídá ochrana dobré víry žalované při nabytí spoluvlastnického podílu žalobce před ochranou spoluvlastnického práva žalobce, a proto žádost zamítl. Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, ve kterém zpochybnil možnost nabýt vlastnictví k nemovitosti v dobré víře od nevlastníka; velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia NS po polemice s nálezem ÚS sp.zn. I. ÚS 3061/11 shledal dovolání důvodným. Odkazy na judikaturu ÚS: nález ze dne 13.8.2012, sp.zn. I. ÚS 3061/11; nález ze dne 17.4.2014, sp.zn. I. ÚS 2219/12; nález ze dne 16.10.2007, sp.zn. Pl. ÚS 78/06; nález ze dne 13.6.2006, sp.zn. Pl. ÚS 75/04 (v textu chybně uvedena sp.zn. Pl. ÚS 750/04); nález Ústavního soudu ze dne 23.1.2001, sp.zn. II. ÚS 77/2000; nález ze dne 1.8.2006, sp.zn. II. ÚS 349/03; nález ze dne 9.3.2004, sp.zn. Pl. ÚS 2/02; nález ze dne 17.6.2004, sp.zn. I. ÚS 642/03; nález ze dne 25.2.2009, sp.zn. I. ÚS 143/07 a nález ze dne 11.5.2011, sp.zn. II. ÚS 165/11.
  In Právní rozhledy. - Roč. 23, (2015), č. 2, s. 70-74
  Předmět.hesla Ústavní soud 2015
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3061/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 75/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 77/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 349/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 642/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 143/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nabytí vlastnictví
  Vlastnictví nemovitostí
  Převod vlastnického práva
  Katastr nemovitostí
  Dobrá víra
  Forma, žánr článek
  Signatura
  Země vyd.Česko
  Jazyk dok.čeština
  DatabázeČlánky
  článek

  článek

Počet záznamů: 1