Počet záznamů: 1  

Mezinárodní úmluvy

 1. Věcné témaMezinárodní úmluvy
  Viz též (g) Mezinárodní právo veřejné
  (g) Lidská práva
  (h) Lékařská mlčenlivost
  (h) Haagské úmluvy
  (h) Mezinárodní charta lidských práv
  (h) Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
  (h) Mezinárodní úmluva o potlačení a trestání zločinu apartheidu
  (h) Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
  (h) Pakt o občanských a politických právech
  (h) Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů proti lidskosti
  (h) Úmluva o politických právech žen
  (h) Úmluva o právech dítěte (1989)
  (h) Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocida
  (h) Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
  (h) Všeobecná deklarace lidských práv
  Druh soub.Soubor předmětových hesel
  Odkazy (14) - Soubor předmětových hesel
  (48) - Monografie
  (10) - ČLÁNKY
  předmětové heslo

  předmětové heslo

Počet záznamů: 1